bwiza.com
Ahabanza » Aho kuba imbwa naba imva, si ndi inyangarwanda ndi nkundurwanda
Featured IBITEKEREZO INKURU TWABAHITIYEMO Inkuru zicukumbuye Politiki

Aho kuba imbwa naba imva, si ndi inyangarwanda ndi nkundurwanda

Kuva kera na kare mu mateka y’urwa Gasabo, ingabo, intore z’umwami zatozwaga kumasha, guhamiriza, gusimbuka urukiramende, kunyobanwa, kwivuga nibindi biganisha k’ubutwari bw’ingabo no gukomera kw’igihugu.

Ibi ni nabyo nasanze muri kaminuza y’i Karama yigishaga ibya politiki mu mashami ya Uhuru na Umoja. Aho abanyeshuli mubyo batozwaga harimo ibintu bibiri by’ingenzi aribyo gukunda igihugu no kucyitangira. Ayo ni amasomo akomeye kandi manini ntabasha kuvugaho ngo nsoze.

Gukunda igihugu bisaba kubanza kugira ubushake, ukumva ukanumvira, ukemera maze ukagikorera, ukagiteza imbere ukakirinda uwagihungabanya, mbese ukaba wahara ubuzima bwawe ku bwacyo kugeza ubaye igitambo, urengera abaturage. Uwitanze kugeza kuri urwo rwego abarwa nk’umunyamurava, umuntu udasanzwe, intwari.

Ntiwakunda umugeni ngo uzamubone byoroshye utamwizeje ko uzamwitangira. Urukundo rugusunika kuba igitambo. Niho ijambo ry’ubutwari ryavuye ngo aho kuba imbwa naba imva. Undi nawe ngo wanga kumenera amaraso igihugu cyawe akanyobwa n’imbwa.

Iyo bagutukaga ngo uri imbwa, byashakaga kuvuga ko ntacyo umaze uri ikigwari. Watabaruka ku rugamba ukabarwa mu ntwari zitangiye igihugu. Aya masomo yose intiti zaciye muri kaminuza ya Karama zarayazingatiye. Kuko nibyo zigishwaga ku mugoroba bakitse imirimo na nyuma yo kumva amakuru yo hirya no hino zagezwagaho na Kampayana, umunyamakuru waho. Iyo nitegereje nsanga abakomeye hafi ya bose ndavuga hano iwacu ntawe utarahanyuze.

Twarakundanaga kuko twabaga dusangiye akabisi n’agahiye cyane ko twasangiraga igikoma kirimo igisoryo cy’isukari ukabura uwo utabaza ngo ubutaha bazashyiremo iringaniye, inyama z’inkoko n’intama zitahaburaga kugeza no kuz’inka. Mu gihe twigishwaga gukunda no kwitangira igihugu kurundi ruhande batwitaga inyangarwanda mu gihe twumvaga ko bakatwise inkundurwanda. Wabicurukura ugasanga imvugo ibaye iyindi.

Mu buryo bumwe cyangwa ubundi buri ruhande rukiyambika ikanzu nziza kandi ntawabarenganya kuko biterwa n’inyigisho wahawe. Bikaba nk’ibyo umunyamerika umwe yigeze kuvuga ngo uko ubona isi biterwa n’aho wicaye ( how you see the world depends on where you seat)!

Gukunda igihugu aribyo bita patriotism, ese abantu babyumva kimwe cyangwa buri wese aba akurura yishyira? Intore ni nziza, interahamwe ni nziza, imbonerakure ni nziza, ariko byose bigaterwa n’uko bigishijwe, bikagaragarira mu bikorwa byiza cyangwa bibi. Byaba byiza ukitwa umugabo byaba bibi ukaba imbwa.

None habayeho kwitanga no kurengera igihugu, aho nti hari abagaragaza ubugwari aho kugaragaza ubutwari bitewe nibyo bakoze bifiye igihugu akamaro? Ese wakwica inzirakarene y’umuturage ukagira ngo si ubugwari? Ubwo se ko aruko ntakubaza ariko harya n’upfuye muri ubwo buryo aba abaye imbwa cyangwa imva? Imbwa se ntizikurigatira amaraso ubusa?

Uwavuga ibyo gukunda igihugu wagera aho bigucanga kuko nkeka ko abantu batabyumva kimwe. Uyu munsi iyo wakamiwe ukibukwa, ugahabwa imyanya y’akazi ukora utizigamye ukanakoreshwa ibyo utemera ukabishyira mu bikorwa ngo ukunde ugaragaze ko uri umutoni. Wibuke ko wagabiwe, hari uwakugize icyo uricyo! Aha uba ukunda igihugu, inkundurwanda.

Bwacya mu gitondo waba utakigezweho bakagukuraho amaboko, ukaba uhindutse inyangarwanda. Uwo rero ugaba akaba ari nawe unyaga yagutera kwitwa rimwe muri ayo mazina nari mvuze. Ibi mvuga ndabizi, kuko umuntu umwe yambwiraga agatsiko k’abantu bamwe utazi uwabahaye ububasha bwo gutandukanya muri kaminuza abakunda igihugu n’abatagikunda. Nanjye nibazaga aho ubwo bubasha babaga barabukuye n’uko babipima kugira ngo bamenye ugikunda n’utagikunda, cyane ko ari ibintu bibera mu mutima imbere. Ese byo uwabyita ingengabitekerezo yaba yibeshye?

Ibi bikanyibutsa uwari umuyobozi wanjye ahantu yakundaga urwenya ariko ngo n’umusazi agira atya akagwa ku ijambo. Umunsi umwe arimo gutanga amanota y’abo akuriye, harimo ingingo ivuga ngo uko umuntu akunda igihugu. Uyu mugabo nta manota yashyiragaho kuko yavugaga ko nta gikoresho afite cyo kubipima. Akandikaho ati : Ndabizi?

Imana imuhe iruhuko ridashira kuko yashaje ariko yasize amateka meza kuko wamugani bigoye kumenya ukunda igihugu n’utagikunda kuko byose bituruka k’ugufiteho ububasha. Yaba ari mwene wanyu cyangwa mwaturutse mu gace kamwe bikamwihera kukugira umutoni kabone niyo waba ikigwari. Waba igikoresho cye ntubangamire inyungu ze ( mbi) ukaba inkundurwanda. Bitaba ibyo mvuze hejuru ukangazwa nk’inyangarwanda.

Ibi rero byo gukunda igihugu bisaba guhozaho, kwigishwa mucyo nakwita Civic Education. Urwego rw’umuvunyi harya koko rushobora kurenganura uwarenganye muri ubwo buryo? Birabarenze cyakoze bakemura ibibazo by’amasambu n’ibindi nk’ibyo. Niba hari n’uwatekereza ko akunda igihugu kurusha abandi sinzi niba yaba atishutse kuko kubipima bigoye cyangwa bidashoboka. Igihe cyose mu bushishozi hatajemo meritocracy mu kurebera abantu mu ndorerwamo imwe, ntihabeho abagena n’abagenerwa byamera nka byabindi bavuga bati ari igi ari inkoko niki cyabanjirije ikindi.

Kubigeraho n’inzira ndende isaba kwemera, guhindura imikorere n’imigirire hagamijwe kwirinda ko haboneka ubusumbane mu bigirirwa abaturage.

Munyakayanza Samuel

Izindi wakunda

Bwiza.com
error: Alert: Ntabwo byemewe!!