bwiza.com
Featured IBITEKEREZO

Kubaho utariho ubundi bimaze iki?

Ndimo kwisekera, natembagaye kandi nifitiye intimba n’agahinda byose byandayemo bimbyiganiramo mu gihe nta mwanya utubutse nibitseho mu mutima wanjye. None se kuki ibyo byose byangize isibaniro bikanangira indiri bikambuza amahwemo kugeza ntabasha gutora agatotsi nkabandi ngo mbashe kugoheka? Ninde wabantumyeho kumpindura ahagomba kubera urugamba kandi nikundira amahoro n’ituze muri njye? Ndakora nkikokora nkabona ibintungira urubyaro bwacya ngashima Isumba byose, ingenera byose, nkayishima, nkanayiha ituro ryishimwe.

Bwakongera gucya bya byiza byose bikaba binciye mu myanya y’intiki byose kikancika mbyitegereza ngacucurwa kugeza no kutwo nazigamye! Ariko nimunyumvire namwe, iyo ibigega byuzuye, amatungo akororoka mu biraro bimbuza kugoheka nkarara rwantambi kuko mba mpulaninga nitegurira ejo heza hazaza. Imitini yakuma, amatungo agateka, ubutaka bukarumba nabyo bikambuza amahwemo no kugoheka, nkibwira ko isi yandangiranye!

Ibi bihe byombi bikantwara kugeza nibajije nti ese amaherezo yanjye azaba ayahe? Kuko nta cyiza mbona kuri iyi si! Muramenye ariko mudakeka ko nsaritswe no kwiheba kuko iyi ntambara indwaniramo mbajije buri musomyi w’iyi nyandiko atampakanira ko itamurimo.

Umunyapolitiki umwe, ntari buvuge hano, ari mu buroko niwe wanditse igitabo acyita ” kubaho utariho” iyo nza kugira umugisha wo kwandika, ariko kuko nisanze ntari umwanditsi uryoshye nari kumusubiza nti ” uwo muntu yapfuye ahagaze”! Narabitinye ndifata kuko ubundi iyo mvugo mu kinyarwanda ifatwa nk’igitutsi, kandi naratojwe ikinyabupfura n’uburere mboneragihugu.

Nta byago nko kubaho ugakora ibyo umutima wawe utemera kuko wabitegetswe cyangwa wibwirize kubikora kugira ngo unezeze umuntu cyangwa urwego runaka. Urabikora ariko ugahorana ingingimira muri wowe uwakubona ugaseka kandi ubabaye, watera umugongo ukiciraguraho inkonda. Ibyago ugira ni uko umenywa na bose ukagenda wumva wemye abenshi bakuvumira ku gahera bati pu, uriya muntu nta kigenda cye. Bene uwo muntu ntaho ashobora kujyana cyangwa kugeza abandi ( society).

Ubundi umuntu aberaho kugirira abandi akamaro, kubakunda, kubashyigikira mu byiza no mu byago, kubarengera no kubateza imbere aho bishoboka, guharanira amahoro n’ituze, gusabana, kujya inama zubaka, n’ibindi byiza nkibyo. Ibyo rero iyo byabuze mu muntu wagakwiriye kugirira abandi akamaro nawe ubwo ntako aba afite. Ntaho aba ataniye n’uwapfuye ahagaze, abo ndetse ni nabo bibliya yita ” abapfu bo mu mwuka” (cadavres spirituels)! Uzi gupfa uhagaze? Biragatsindwa kuko birutwa no gupfa urupfu rusanzwe abantu bakaguherekeza, bakarira bakihanagura.

Byumvikane ko uru rupfu maze kuvuga ari umuntu ku giti cye urwihamagarira kuko ashatse yahinduka akava ibuzimu akajya ibumuntu, aho yabarwaga mu bigwari akitwa umugabo mu bandi, intwari muri make.

Hakabaho n’urundi rupfu rwa kabiri ariko rwo rwizana kandi uru ni rubi cyane kuko rwo iyo rwaguteye ntaho uruhungira. Ni rwarundi wumva ibibazo byakurenze mu mutima, ugata umutwe abakubonye bagakeka ko wasaze kandi uri muzima, aha naho uba warapfuye uhagaze.

Uru rupfu rwa kabiri aho rubera rubi ni uko rushobora gutera urupfu dusanzwe tumenyereye, aho umuntu avamo umwuka, umubiri ntube ukibasha guhumeka no kunyeganyega, umubiri ugashyirwa mu gitaka, umwuka ugasubirana uwawutanze. Uru rupfu hari uwarwitera yiyahuye abitewe na byabibazo biba bimurimo nkuko rwaturuka kuyindi mpamvu.

Uko byagenda kose urupfu ruragapfa aka wa muririmbyi. Urupfu tumenyereye kuko rwaremwe kandi ruhoraho ntaho warungira, umugani w’aba philisophes Epicuriens, n’ukubaho twishimye amaherezo tukigendera.

Nyuma y ibyo byose umuntu ashobora kwibaza akamaro ko kubaho kuko bigaragara ko ubuzima kuri iyi si ari umuruho gusa, ukavuka, ugashyingirwa ubundi ukipfira. Rugatwara impinja, urubyiruko n’abakuru ibyo byooose bigahera mu byishimo bigasozereza mu marira, ukagera aho wibaza uti ese kuvuka, ukabaho, kugeza upfuye byo byaba bimaze iki ko birutwa n’utaravutse ntabe yarahuye n’uwo muruho? Gusa kuko ntawagondoza Imana, igikwiriye ni ugutunganya igice kiri hagati yo kuvuka no gupfa aricyo ” kubaho” muricyo mu gihe Imana ikigize kirekire, umuntu ntazagipfiremo ahagaze mbere y’urupfu rusanzwe rumenyerewe.

Iyo igihugu kigize abapfu benshi nk’abo birumvikanako bishobora kudindiza iterambere ryacyo bityo igihugu kikisanga abapfu aribo bihambira abapfu babo.

Munyakayanza Samuel

Izindi wakunda

1 Igitekerezo

Bazabaza 03/03/2019 8:58 pm at 8:58 pm

Ntampamvu to kugusubiza kubw’iri Jambo.According Bible.

Subiza

Tanga Igitekerezo

Bwiza.com
error: Alert: Ntabwo byemewe!!