bwiza.com
Iyobokamana

Ndi umwungeri mwiza!

Muraje rero mutangire kwibaza uko njye umuntu ukomeye nkanjye nubahwa n’abantu bose naba umwungeri, umushumba! Reka reka, sinabishobora pe kandi kwihara ni bibi kuko ngiye kwivugira undi mwungeri ntabasha gufungura n’imishumi y’inkweto ze! Niwe wivugira ati: “Ndi umwungeri mwiza.”

Ngaho re, nsanzwe numva iyo bashatse kuvuga umuntu utagira uburere, urangwa n’ingeso mbi, umushizi w’isoni, bamugereranya n’umushumba. Ubundi umushumba akunze kurangwa no gukoronga, akorongana na mugenzi we uragiye kukandi gasozi hakurya hariya.

Abashumba iyo bahuye barakirana, baranyobanwa ariko ubwo baba basabanye bitaba ibyo bakubura inshyimbo zabo bakarwana kakahava! Nubwo abo bashumba barangwa n’amahane burya nabo babamo ibyiciro. Ibiranga umushumba w’inka bitandukanye n’uwaragiye ihene cyangwa intama.

Umushumba w’inka iyo yataramye avuga amazina y’inka, amahamba, akavugiriza, akavuza umwirongi kandi akagira ubuntu iyo muhuye ntugwa isare kuko akuramiza ayera.

Azira ariko umutunga urutoki mu jisho kuko yakumena umusaya, ugahita witaba iyakuremye bigutunguye. Nta minkanyari agira mu maso kuko ahorana akanyamuneza aterwa n’ishyo rye iyo ryabyagiye cyangwa ryashyamye ry’uza mu kagoroba yitegura injishi ye ngo avuruganye. Umushumba mwiza!

Umushumba w’ihene we yaragowe kuko kubera amahane yazo nawe bimwanduza akamera nkazo. Uko zikubagana nawe niko akubagana, ahora mu ntonganya azituka ubitutsi bibi byose bibaho no kuzikubita yewe. Umushumba agahorana umujinya, ikizeze n’isesemi kuburyo iyo ageze mubandi bantu yibagirwa kamere ye ikamuzamukana.

Uwo ntazi gutarama, ntaririmbira izo aragiye, ntavuga amazina yazo. Amatungo ye ntamuzi, ahora ahanganye nayo bitandukanye n’umushumba w’inka uzimenya amazina bitari kuyavuga gusa. Umushumba w’inka ziramumenya kandi iyo ahamagaye imwe mu mazina iramwumva kuko imuzi, ikabira aribwo buryo bwayo bwo kwitaba.

Abo bashumba bombi icyo bahuriraho ni amahane, kurakara, kurwana, kwiyenza, guhohotera, konesha no gukorongana. Umushumba w’intama we aba atuje, acecetse, kuko intama aragira ubwazo nazo zirangwa n’ituze ntizigire amahane. Uwo mushumba agira imico myiza.

Niyo mpamvu iyo witonda cyane abantu bakunda kukugereranya n’intama. Ukumva umuntu aravuze ngo naka n’intama. Ashatse kuvuga ko yitonda birenze !

Umushumba mwiza!

Uyu mushumba w’intama niwe Yesu yigereranya nawe aho yivugira muri Yohana 10:14 ati: “ninjye Mwungeri mwiza kandi menya izanjye, izanjye nazo zikamenya.”

Uyu Mwungeri ugereranywa n’uw’intama, ni mwiza kuko atameze nkababandi babi, azi intama ze nazo ziramuzi! Waba uzwi n’uwo Mwungeri? Wowe se waba umuzi? Muri we niho haboneka ubugingo kandi iyo akuzi nawe ukamumenya ntiwigera ukena, azakuryanisha mu cyanya cy’ubwatsi bubisi, azakujyana iruhande rw’amazi adasuma, azasubiza intege mu bugingo bwawe, azakuyobora mu nzira yo gukiranuka, kandi nubwo wazanyura mu gikombe cy’igicucu rw’urupfu, ntuzatinya ikibi cyose kuko uzaba uri kumwe nawe kuko inshyimbo n’inkoni bye bizaguhumuriza.

Yabaye weneraga kubarirwa mu bushyo bwe, ukaba umwe mubagize umukumbi we!

 

 

Izindi wakunda

Bwiza.com
error: Alert: Ntabwo byemewe!!