bwiza.com
Ahabanza » Kubaka akazu n’icyenewabo mu butegetsi bishyira igihugu mu kaga
Featured Inkuru zicukumbuye Politiki

Kubaka akazu n’icyenewabo mu butegetsi bishyira igihugu mu kaga

Ndagarutse nihagazeho noneho kandi nyuma yo kuzenguruka umugabane wacu mwiza n’indi yo hakurya yawo ariko nkuko mumenyereye ko ntajya ngenzwa n’ubusa nsanga ngomba gusangiza abakunzi, inshuti n’abavandimwe ibirebana n’iyubakwa ry’utuzu tw’ubutegetsi. Ubu rero ndiho mbabwira nicaye muri Nyakizu ya kera iruhande rw’Akanyaru ngira ngo nyaruke ntazuyaje nkirigite ibaba ryanjye neza, maze nshishimure mu buryo butomoye mbasangize ibyo nabonye ido nido niyumviye iyo mu mahanga ya hafi na kure.

Abemeye intashyo zanjye nimuzamure amaboko duhoberane maze mbabwire nti ” murakagira amahoro bana b u Rwanda”! Ntimunyibazeho ko nigize umwubatsi w’inzu cyangwa akazu cyangwa utuzu kuko muzi ko ntabyigiye simbe ndi njenyeri mu byubwubatsi. Ndi njenyeri mu gukirigita ibaba, kuko mbasha no kumva nihuse uko abubatsi babigenza bugacya inzu ihagaze.

Kandi ibyo mvuga murabizi kundusha kuko namwe mutari aba none mwabibonye kera na kare kandi benshi muri mwe mukaba mwarantanze kubona izuba. Ngaho re, hari igihe nandika maze kubera ubukuru nkagira amazinda nkayoba ariko ntazindaye nka babandi.

Mu ngendo mazemo iminsi nitegereza ingoma nyinshi ku isi uko ziteye nsanga aka wa mugani hahinduka imirishyo, abatera n’abikiriza bo ntimumbaze. Ibyo ntacyo bindebaho! Nararebye nsanga ntaho utuzu tutubakwa cyangwa ntaho tutubatswe. Uko twubakwa ndabibabwira ntaciye amarenga nambabwize ukuri kwambaye ubusa uko dusenyuka.

Ubundi kugira ngo ingoma ijyeho ihera kuri byinshi, birimo ubwami, ubutegetsi bwatowe, gufata ubutegetsi ukoresheje intambara cyangwa military coup, imyivumbagatanyo y’abaturage bahirika ingoma mbi, ….Ubwo buryo bwose hagaragaramo agatsiko k’abantu batuma gufata ubutegetsi bikunda. Ako gatsiko nako ubwako uko kubakwa ahanini bituruka kukuba bahuje ibitekerezo bya politiki ( political ideology), ariko wanakinjiramo cyane ugasangamo utundi dutsiko duto tw’abantu basangiye ubwoko, bakomoka mu gace kamwe, biganye mu mashuli, mbese bafite ibyo bahuriyeho.

Byakunze kugaragara akenshi mu miyoborere ya bimwe mu bihugu bikiri mu nzira y’amajyambere ko ibyo utwo dutsiko duto duto duhuriyeho bijya bidutera kuyobora cyangwa gutegeka dushingiye kuri ibyo biduhuza ari byo bita ” nepotism” ari nabyo ugendekereje wabyita akazu. Ushatse ubwo buryo wabunenga nk’uko wabushyigikira. Ushatse gushima nuko bituma ako gatsiko kaguma ku butegetsi igihe kirekire, ukorana n’abantu wizeye batakuvangira, mbese akabaye kose kagamije kukurwanya uhita ukamenya. Ibyo ni Ku nyungu z’uyobora! Niyo mpamvu nko muri America musanga iyo abademocrate cyangwa republicans batsinze ibintu byose bihinduka imyanya y’inzego zose ikarekerwa abashyirwaho n’umukuru w’igihugu uba wavuye mu ishyaka ryatsinze amatora.

Kurundi ruhande, aha ndavuga cyane mu bihugu bigitera imbere ni uko twa dutsiko navuze hejuru iyo turambye ku butegetsi tuyoborana igitugu, tukarenganya abo twagombye kurengera. Turahohotera kuko twabaye intakoreka, turica, turiba, turanyereza, turikanyaza, umutungo w’igihugu tukawigabiza twirengagije isarangaya ryawo n’ibindi bibi nkibyo. Ni nayo mpamvu iyo utari muri ako gatsiko usigara ugakomera amashyi, ukakaramya utabikora kakakwereka.

Icyo umuntu yakuramo muribyo ni uko, mu butegetsi bwose ibyo bitabura. Uko bikorwa wenda nibyo bishobora gutandukana kuko iyo bitinze ayo makosa agaragara abandi bagahitamo kubikora mu buryo bwihishe nakwita smart, abaturage ntibabe babasha gutahura bene iyo mikorere. Ese aho hari uwampa urugero rw’igihugu ntangarugero cyakoze kitiyubakiye akazu?

Ndibuka mu mateka ya vuba aha, ari nabwo numvise ijambo akazu bwa mbere bivugwa ku butegetsi bwo ha mbere ya 1994, bati akazu k’ubutegetsi bwa Habyarimana, bashakaga kuvuga ubw’abashiru aho abari munzego z’ubutegetsi benshi ariho bakomokaga. Ubwo butegetsi nabwo bukaba ngo bwari bwarahiritse ubw’abanyenduga, bwa Kayibanda, nabwo bwahiritse ingoma ya cyami.

Ubutegetsi buriho mu Rwanda ubu mu buryo bugaragara ntiwavuga ko bwubatse bushingiye ku karere runaka cyangwa ku bwoko runaka. Gusa kuko mubyo navuze hejuru ahenshi haba harimo udutsiko tw’abantu bayoborera igihugu mu bandi kandi abo bakaba bakomeye, ni ngombwa kwigengesera ngo ejo cyangwa ejobundi bitazitwa akazu kuko katajya kamenyekana no kugakosora ntibyorohe.

Ku bize ubumenyi bwa politiki bemeza ko muri bene utwo dutsiko ariho ubutegetsi bwibera kuko muritwo ariho hategurirwa gahunda zikomeye z’ubuzima bw’igihugu, gushyira no gukura mu nzego abanyacyubahiro bakuru, ibirebana n’umutekano, n’ibindi byemezo bikaze. Kugira ngo akamaro k’utwo dutsiko kumvikane nuko muri two hashobora gufatirwamo icyemezo cyakuraho umukuru w’igihugu kakamusimbuza undi.

Nubwo mu ngoma zose hatabura udutsiko, nibyiza kwirinda cyane no gushishoza ibyemezo byatwo kuko dushobora gukiza cyangwa kuroha igihugu. Akazu ni kabi iyo kubatswe kunyungu z’agatsiko k’abantu bamwe aho kuba inyungu rusange z’abaturage.

Inzego nziza zubakira abaturage inzu batahamo, bakararamo bakanakoreramo bose hamwe hatagize uyihezwamo kuko ari byo umurage w’Imana n’abakurambere. Umubyeyi agahuza abagize umuryango, abanyamuryango nabo bakarangwa n’ubumwe n’urukundo hatavuyemo n’umwe wiremereza akeka ko aruta abandi.

Nta kazu, nta kizu, nta kiyosiki mu butegetsi, icyo abaturage bakenera kandi bifuza nukubirimbura byose bukaba amateka nkuko byagendekeye nyakatsi yagiye nka nyomberi. Ahwi, ndarushye nako ndananiwe mureke mbe mbasezeyeho tuzongere bidatinze ariko ngo muri Gishamvu iwabo w’abacuzi batari abacuraguzi barabatashya.

 

Munyakayanza Samuel

Izindi wakunda

1 Igitekerezo

tierri 21/04/2019 3:48 pm at 3:48 pm

ingoma zose nizimwe ntatandukaniro

Subiza

Tanga Igitekerezo

Bwiza.com
error: Alert: Ntabwo byemewe!!