bwiza.com
Amakuru Iyobokamana Nibintije Evangelical Ministries International (NEMI)

Ushobora kumbwira uwo ndiwe – Rev. Nibintije

Umukozi w’Imana Rev. / Ev. Eustache Nibintije, abinyujije muri Minisiteri ye y’ivugabutumwa yise “ Nibintije Evangelical Ministries” asigaye adufasha mu kugabura ijambo ry’Imana nkuko yamuhaye umuhamagaro ikamwuzuza ubwenge bwo kugira ngo agirire abantu benshi umumaro mu gihe gisa n’iki.

Soma Yesaya 40:29

“ Niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga “ Nshuti y’ Imana kandi ukaba inshuti yanjye muri Kristo Yesu, nanyuze mu buzima butoroshye, ubuzima bw’ ibibazo. Nanzwe n’ Umuryango wanjye, baranjugunya bamera nkaho bangurishije n’ abanyamahanga, naho mu banyamahanaga barambeshyera ndetse

bangeza no mu bucamanza banshinja ibintu ntashobora kubona imbaraga zo kubikora, nubwo niyu mvamo imbaraga nyinshi.

Ariko nubwo byari bimeze gutyo nari mfite umburanira nkuko ijambo ry’ Imana ribidusezeranya ko niba tujyana mu bucamanza tuzicecekera kuko umwuka wera azadukorera byose. Muri ibyo bibazo byose, ntabwo naretse gukurikirana icyo Imana yanyeretse ku buzima bwanjye.

Umwuka w’ Imana yakomeje kubana nanjye muri ibyo bihe bikomeye, ampishurira ibijyanye nibyo ngomba gukorera Imana bigomba gufasha igihugu ntuyemo ndetse n’ igihugu navutsemo kandi ntibagiwe n’ umuryangowanjye, nubwo wankoreye ibyo ntigeze mbona aho umuryango wanga uw’ Imana yanyujijemo imigisha yawo.

Ariko kubera ko Imana ari muhanga wo gukura ikibi mu cyiza, Yankoresheje ibizatuma uwo muryango utabarwa cyangwa uba mu migisha. Nshuti yanjye, Imana yanjye yakomeje kumbwira muri ibyo bihe bikomeye, ibihe by’ umwijima, ibihe by’ ibigeragezo nk’ ibyo urimo kano kanya ko ishaka ko nigira muri ibyo bigeragezo kugira ngo mbivemo ndi umuntu ukomeye birushijeho.

Warangije kumenya uwo ndiwe?

Nyemerera nkubwire ijambo rikubaka, niba uri mu bibazo nkibyo, ibibazo bikomeye uyu munsi,

Imana ishaka ku kongerera imbaraga, Imana ishaka ko ukomera muri ibyo bibazo kugira ngo igutegurire indi mirimo yayo ikomeye. Ishaka ko uba umuntu ukomeye mu mutima, mu bitekerezo nk’ icyuma.

Mugihe ukomeje guhagarara muri ibyo bibazo, ugakomeza kuyizera kandi ukomeza gukora ibintu byiza kuba gukikije, mu karere kawe, mu ntara yawe ndetse no mu gihugu cyawe kandi ukagira ubwenge bwo gucunga umutungo ariyo migisha uzakura muri ibyo bihe, ukemera ko n’ abandi batururutse mu mpande zigukikije kuza guhahira iwawe uzaba uri kwifungurira ibindi bitangaza by’ Imana.

Niba ushaka gukura muri Yesu Kristo

“BE STRONG TODAY “

Tera intambwe ijya imbere kuko Imana iri ku kuzamura mu gukomera bityo ushobore kubaho mu ntsinzi muri buri nguni y’ ubuzima bwawe. Niba wamenye, ukamenya naho inkuru yanjye yanditse muri bibliya, Nyoherereza ubutumwa bugufi kuri imeli yanjye no ku nimero yanjye WhatsApp ubwira uti “ J……..wabaye umwana mwiza. kandi waduhaye urugero rwiza.”

Imana iguhe umugisha…!

Nibintije Evangelical Ministries International (NEMI)

estachenib@yahoo.com

+14123265034(WhatsApp)

Izindi wakunda

Bwiza.com